Dragon Capital

18:25, 16/03/2023

Nhóm Dragon Capital đã mua vào 400.000 cổ phiếu DGC để nâng sở hữu từ 5,96% lên 6,07% vốn điều lệ. Quỹ thực hiện mua vào là Vietnam Enterprise Investments Limited...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia