Dragon Capital

Thứ sáu lúc 14:10

Nhóm quỹ thành viên thuộc Dragon Capital đã mua vào hơn 1.7 triệu cp CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) trong ngày 21/06, nâng tỷ lệ sở hữu từ 20.95% lên 21.23%.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia