dự án đầu tư công

10:25, 04/07/2019

Do TP. Hà Nội đang nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch khu vực bố trí quỹ đất cho nhà đầu tư và hình thức đầu tư BT phải tạm dừng chờ nghị định mới của Chính Phủ nên Cty CP Him Lam xin dừng đầu tư

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia