dược phẩm

09:55, 12/08/2021

Viện hàn lâm Khoa học - công nghệ Việt Nam vừa công bố kết quả nghiên cứu tiền lâm sàng thuốc điều trị COVID-19 có tên VIPDERVIR, việc điều chế thuộc trên cơ sở liên kết với Công ty cổ phần Dược phẩm Vinh Gia, Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia