đường sắt đô thị

15:00, 02/06/2020

Tại buổi làm việc của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về nội dung dung xem xét một số cơ chế, chính sách đặc thù cho Hà Nội, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã đề xuất giữ tiền thoái vốn DN để tự làm 2 tuyến đường sắt đô thị hơn 100.000 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia