đường sắt việt nam

07:20, 12/04/2022

Thông tin từ Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội, đơn vị sẽ tổ chức chạy hàng tuần đôi tàu khách QB1 QB2 (Hà Nội - Quảng Bình) để đáp ứng nhu cầu khách du lịch tăng sau dịch.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia