giá điện

15:47, 09/05/2023

Mới đây, trong báo cáo thẩm tra về kinh tế-xã hội, Ủy ban kinh tế đã đề nghị Chính phủ làm rõ nguyên nhân khoản lỗ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2022, đồng thời đề nghị chính phủ sớm có giải pháp khắc phục bất cập trong cơ chế giá điện...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia