Google

10:17, 15/09/2022

Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân Hàn Quốc đã đưa ra khoản tiền phạt lên đến hàng tỷ won đối với Google và Meta vì các vi phạm quyền riêng tư người dùng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia