Google

5 phút trước

Cuộc tấn công của Google vào ChatGPT đã có một khởi đầu đáng xấu hổ sau khi chatbot Bard của họ đưa ra câu trả lời sai trong một video quảng cáo...

Google Ads liên tiếp gặp hạn đầu năm 2023
Chủ nhật lúc 08:41
Thảo Hương
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia