hải quân mỹ

07:02, 16/02/2021

Hạm đội 7 Mỹ trên vùng nước Tây Thái Bình Dương lần đầu tiên công bố những video hiếm có, thể hiện khả năng sẵn sàng chiến đấu cao và là tín hiệu cảnh báo đối với Trung Quốc.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia