Huawei

09:37, 03/03/2022

Giám đốc Điều hành kiêm Chủ tịch Nhóm kinh doanh Hạ tầng viễn thông của Huawei, Ryan Ding vừa có bài phát biểu quan trọng mang tên "Cùng tham gia vào kế hoạch kinh doanh “GUIDE” cho nền kinh số tốt đẹp hơn".

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia