huỷ niêm yết

16:03, 19/04/2022

Nguyên nhân cổ phiếu FTM của CTCP Đầu tư và phát triển Đức Quân bị huỷ niêm yết là do kinh doanh thua lỗ 3 năm liên tiếp, và kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với BCTC trong 3 năm liên tiếp.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia