Một doanh nghiệp "họ FLC" triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường

Hội đồng quản trị Nông dược HAI (Mã chứng khoán: HAI) vừa có nghị quyết về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để bầu thành viên Ban kiểm soát...
Nông dược HAI

Theo nghị quyết của Nông Dược HAI, ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp là 3/4, thời gian và địa điểm tổ chức sẽ được công ty thông báo sau.

Nội dung của cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường này là thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị với bà Bùi Hải Huyền và bà Nguyễn Bình Phương, miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Mạnh Cường và ông Doãn Việt Hoàng.

Song song với việc miễn nhiệm là tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023 cùng với các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

Các thành viên xin từ nhiệm các vị trí quan trọng trong Hội đồng quả trị và Ban Kiểm soát đều vig lý do cá nhân. Tuy nhiên, đây đều là các thành viên đã gắn bó khá lâu với Nông dược HAI trước khi doanh nghiệp này rơi vào khó khăn. 

Theo Điều 170 Luật Doanh nghiệp 2020, Ban kiểm soát sẽ có hai vai trò chính trong công ty cổ phần là giám sát việc quản trị nội bộ và hoạt động kinh doanh của công ty và xem xét, thẩm định công tác kế toán và báo cáo tài chính của công ty. Chính vì vậy, việc hoàn thiện Ban kiểm soát sẽ có ý nghĩa sống còn với Nông dược HAI vào thời điểm này khi công ty này đã ký được hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn UHY. Đây cũng là đơn vị nhận kiểm toán cho các doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái của Tập đoàn FLC như Tập đoàn FLC (Mã chứng khoán: FLC) hay FLC Stone (Mã chứng khoán: AMD).

Vì không công bố được báo cáo tài chính bán niên đã được kiểm toán năm 2021 nên cổ phiếu HAI của Nông dược HAI đã bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM chuyển từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 9/9/2022.

Trong suốt năm 2022, Nông dược HAI đã cam kết sẽ tìm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 nhưng không thành công. Điều này dẫn đến việc Nông Dược HAI cũng không thể công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022 đúng hạn và "đành phải tiếp tục vi phạm" các quy định vê công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Tại thời điểm này, nếu Nông dược HAI không thể công bố báo cáo tài chính đã được kiểm toán, nguy cơ bị hủy niêm yết là hiện hữu. Chính vì vậy, công tu UHY đang được coi là yếu tố sống còn giúp vực dậy các cổ phiếu trong hệ sinh thái của Tập đoàn FLC. 

Có thể bạn quan tâm