Cổ phiếu của Vietnam Airlines có thể bị hủy niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) bỏ ngỏ khả năng sẽ hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines do tập đoàn này đang trong tình trạng thua lỗ nặng nề.
Cổ phiếu của Vietnam Airlines có thể bị hủy niêm yết

Căn cứ theo theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 120 tại Nghị định số 155/2020 ngày 31/12/2020 của Chính phủ, cổ phiếu của một công ty có thể bị hủy niêm yết nếu kết quả sản xuất kinh doanh thua lỗ trong 3 năm liên tiếp hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong BCTC kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét.

Với Vietnam Airlines, HoSE cho biết, cổ phiếu HVN đều vi phạm 3 điều kiện để hủy niêm yết nêu trên.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là âm 5.167 tỷ đồng. Số lỗ lũy kế hơn 28.904 tỷ đồng khiến vốn chủ sở hữu âm 4.897 tỷ đồng. 

Trước đó, từ ngày 1/6 HoSE đã ban hành quyết định giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu HVN với lý do vốn chủ sở hữu âm 2.160 tỷ đồng căn cứ theo BCTC quý I/2022 và công ty đã lỗ trong 2 năm gần nhất. 

BCTC bán niên 2022, Vietnam Airlines đã ghi nhận doanh thu doanh thu 29.943 tỷ đồng, gấp 2,1 lần so với nửa đầu năm 2021. Lỗ sau thuế cổ đông công ty mẹ 5.183 tỷ đồng. Ngoài ra, hãng hàng không này còn chịu khoản lỗ ròng chênh lệch tỷ giá là 835 tỷ đồng. Việc đại dịch bùng phát từ đầu năm 2020 đã khiến công ty lỗ trong vòng 2 năm liên tiếp. Tính đến 30/6, lỗ lũy kế của công ty là 28.921 tỷ đồng, tăng 31,6% so với đầu năm. Do đó, vốn chủ sở hữu đã âm 4.914 tỷ đồng.

Tại báo cáo soát xét bán niên này, đơn vị kiếm toán là công ty TNHH Deloitte Việt Nam cho biết khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp sẽ phụ thuộc sự hỗ trợ tài chính của Chính phủ, việc được gia hạn thanh toán các khoản vay từ ngân hàng, các khoản phải trả cho nhà cung cấp, bên cho thuê. Trước đó, Deloitte cũng đã đặt vấn đề trên tại báo cáo kiểm toán năm 2021.

Có thể bạn quan tâm