Vietnam Airlines sẽ không để cổ phiếu bị hủy niêm yết

Đại diện Vietnam Airlines cho biết, chưa nghĩ đến và không để cổ phiếu của đơn vị bị huỷ niêm yết trên sàn chứng khoán, vì hiện tại hãng đang có tăng trưởng và sự phục hồi sau dịch...
Vietnam Airlines sẽ không để cổ phiếu bị hủy niêm yết

Mới đây, Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) đã cảnh báo nguy cơ huỷ niêm yết bắt buộc với cổ phiếu Vietnam Airlines (MCK: HVN) do doanh nghiệp này đang trong nguy cơ thua lỗ 3 năm liên tiếp và âm vốn chủ sỡ hữu.

Trao đổi về thông tin này, đại diện Vietnam Airlines cho rằng việc huỷ niêm yết hay không thì phải đến thời điểm lập báo cáo tài chính của năm và phụ thuộc và các giải pháp nội tại cũng như kiến nghị của Vietnam Airlines với Nhà nước.

Theo đó, với Vietnam Airlines, việc thua lỗ là bất khả kháng do ảnh hưởng của Covid-19. Hiện hãng đang cố gắng tối đa đưa ra các giải pháp phục hồi và cải thiện kết quả sản xuất kinh doanh gồm giảm tối đa mức lỗ; tái cơ cấu tài sản và danh mục đầu tư tài chính để gia tăng thu nhập dòng tiền (2022 - 2025); phát hành cổ phiếu tăng vốn chủ sở hữu (2023 - 2025).

Về việc kiểm toán độc lập đưa ra khuyến cáo nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của VNA, đại diện hãng thừa nhận khuyến cáo này, nhưng vẫn đảm bảo Vietnam Airlines khả năng hoạt động cũng như thanh khoản trong giai đoạn phục hồi này là hoàn toàn có thể làm được.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2022, lợi nhuận sau thuế của cổ đông mẹ Vietnam Airlines là -5.167 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/6/2022 là -28.904 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu – 4.897 tỷ đồng. 

Có thể bạn quan tâm