Vừa được chấp thuận lên UPCoM, cổ phiếu FLC rơi ngay vào diện bị đình chỉ giao dịch

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã quyết định đưa cổ phiếu của Tập đoàn FLC vào diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 3/3/2023…
Cổ phiếu FLC

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ban hành quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cho gần 710 triệu cổ phiếu FLC của Tập đoàn FLC trên UPCoM. Tuy nhiên, HNX cũng đồng thời ban hành quyết định đình chỉ giao dịch với mã chứng khoán của tập đoàn này. 

Lý do được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đưa ra là chiếu theo điểm đ khoản 1 Điều 36 Quy chế đăng ký và Quản lý giao dịch chứng khoán chưa niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 16/11/2022 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam quy định trường hợp cổ phiếu đăng ký giao dịch bị đình chỉ giao dịch bao gồm: "Tổ chức đăng ký giao dịch là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin, hoặc là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do Sở Giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy bỏ niêm yết nhằm đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư theo quy định tại điểm o khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP".

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch, Tập đoàn FLC phải giải trình với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội nguyên nhân, đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị đình chỉ giao dịch, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho biết.

Trước đó, cổ phiếu FLC của Tập đoàn FLC đã bị Sở Giao dịch chứng TP. HCM (HOSE) hủy niêm yết bắt buộc kể từ ngày 20/2/2023 do tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà Sở Giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Theo đó, Tập đoàn FLC phải khắc phục được các vướng mắc theo quy định cụ thể là đưa ra được báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo đúng quy định hiện hành đồng thời trong báo cáo tài chính năm 2022 không được phép lỗ lũy kế. 

Ở một diễn biến khác, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đang đốc thúc Tập đoàn FLC thực hiện nghiêm theo Quyết định số 412 về việc phê duyệt số tiền thu lời bất hợp pháp có được do tập đoàn này khai thác nước không có giấy phép để sử dụng tưới cỏ sân golf tại khu vực thành phố Hạ Long.

Cụ thể, Tập đoàn FLC đã tự ý khai thác trái phép gần 600 nghìn m3 nước ngầm tại phường Hà Trung, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) khiến cho doanh nghiệp này bị truy thu số tiền lên đến hơn 8 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm