New Zealand

14:30, 18/06/2022

Cơ quan Thương mại và Phát triển Doanh nghiệp New Zealand (NZTE) đã kết hợp với BRG để phân phối các sản phẩm F&B của New Zealand, diễn ra từ 15-25/6, nằm trong khuôn khổ chiến dịch ‘Made With Care’. Ngoài ra, NZTE còn kết hợp với 04 đơn vị bán lẻ lớn khác gồm AEON, Winmart, MM Mega Market và Lotte.

New Zealand sẽ đổi tên thành Aotearoa?
14:58, 15/09/2021
Hạnh Chi
Tỷ phú Google nhập cư vào New Zealand
06:35, 09/08/2021
Mỹ Hân
New Zealand: Kinh tế suy thoái kỷ lục
11:25, 17/09/2020
Mỹ Hân
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia