New Zealand

10:49, 22/02/2021

New Zealand sẽ sử dụng tiếng nói của mình với tư cách là nước chủ nhà tại APEC 2021 để tìm kiếm một cách tiếp cận toàn cầu đối với việc tiêm chủng Covid-19 và loại bỏ thuế quan hàng hóa chống dịch thiết yếu.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia