nhà đầu tư nước ngoài

16:31, 15/09/2020

Dự kiến Danh mục ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 11 ngành nghề trong đó có hoạt động báo chí và hoạt động thu thập tin tức dưới mọi hình thức.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia