ông Trịnh Văn Quyết

07:20, 20/11/2022

Bắt đầu từ ngày 21/11, cổ phiếu của CTCP Chứng khoán BOS (ART) sẽ bị đình chỉ giao dịch. Sau khi quyết định có hiệu lực, nhóm FLC chỉ còn 2 cổ phiếu được giao dịch trên sàn.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia