phòng, chống dich

07:29, 20/10/2021

"Học bổng Thánh Gióng" đã được các cán bộ của Thành đoàn TP Thủ Đức và các tình nguyện viên nhóm "Trao oxy-Trao Sự sống" trao tới từng nhà cho 30 em nhỏ có hoàn cảnh mồ côi cha, mẹ do đại dịch Covid!

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia