Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI)

12:13, 07/10/2019

VCCI cùng VNPT vừa chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng và triển khai Chương trình hành động hỗ trợ chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp.

Tạo hệ sinh thái khởi nghiệp APEC
10:10, 15/09/2017
Hồ Hường
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia