phóng tên lửa đạn đạo

08:53, 16/01/2020

CNN công bố 1 video của binh sĩ Mỹ, ghi lại cảnh các tên lửa Iran tấn công căn cứ không quân Ayn al-Assad ở Iraq ngày 08/01/2029. Video cho thấy lính Mỹ ẩn nấp trong hầm ngầm khi cuộc tấn công diễn ra.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia