quốc cường gia lai

15:45, 11/08/2020

Hội đồng quản trị CTCP Quốc Cường Gia Lai (mã: QCG) vừa công bố nghị quyết thay đổi nhân sự cấp cao của doanh nghiệp.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia