thép

13:50, 03/09/2022

Đơn vị kiểm toán nghi ngời khả năng hoạt động của Công ty cổ phần Thép Pomina (MCK: POM) khi doanh nghiệp này lỗ 23 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm và nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn.

Ngành thép lãi lớn nhờ bảo hộ?
06:30, 25/02/2017
Nhất Phong
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia