Thoả thuận thương mại Giai đoạn 1

10:02, 11/10/2021

Trung Quốc đã thúc giục Hoa Kỳ loại bỏ thuế quan trong các cuộc đàm phán thương mại hai bên và tìm kiếm tiếng nói chung trong các cam kết song phương.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia