thử nghiệm bay

08:54, 03/10/2021

Cơ quan quản lý các dự án nghiên cứu quốc phòng tiên tiến (DARPA), phối hợp với Không quân Mỹ đã hoàn thành cuộc thử nghiệm bay tự do đối với nguyên mẫu tên lửa khí nén siêu thanh (HAWC).

"Thử nghiệm tử thần", F-35C bay sạt mặt nước
07:39, 01/06/2020
Trịnh Thái Bằng
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia