thủ tục hành chính

15:55, 22/06/2021

Bộ Xây dựng vừa có văn bản ban hành mới, thay thế, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các thủ tục trong lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản và lĩnh vực xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia