tổng cục thống kê

Hôm qua, lúc 14:06

Nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất trong tháng trước để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết. Lẽ đó, số lượng đơn đặt hàng và quy mô đơn hàng giảm trong tháng này đã ảnh hưởng đến chỉ số sản xuất công nghiệp.

GDP Việt Nam năm 2021 tăng 2,58%
10:51, 29/12/2021
Nhất Phong
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia