tổng cục thống kê

14:24, 29/10/2021

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 10 ước đạt 53,5 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hoá cả nước thực hiện trong tháng 10 ước tính xuất siêu 1,1 tỷ USD, khi nhập khẩu giảm so với tháng 9 và xuất khẩu tăng nhẹ 1%.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia