Việt Nam xuất siêu hơn 11 tỷ USD

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung 6 tháng đầu năm 2024, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 11,63 tỷ USD. Trong khi đó, cán cân thương mại xuất siêu cùng kỳ năm 2023 đạt 13,44 tỷ USD…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Việt Nam ước tính xuất siêu 11,63 tỷ USD trong 2 quý đầu năm 2024
Việt Nam ước tính xuất siêu 11,63 tỷ USD trong 2 quý đầu năm 2024

Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố trong báo cáo tình hình kinh tế – xã hội quý 2/2024 và 6 tháng đầu năm, trong tháng 6/2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 63,24 tỷ USD, giảm 2,7% so với tháng trước và tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 368,53 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu tăng 14,5%, nhập khẩu tăng 17% . Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu đạt 11,63 tỷ USD.

xuat-nhap-khau-2835.jpg
Nguồn: Tổng cục Thống kê

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5/2024 sơ bộ đạt 32,27 tỷ USD, thấp hơn 543 triệu USD so với số ước tính.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 6/2024 ước đạt 33,09 tỷ USD, tăng 2,6% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 9,33 tỷ USD, tăng 3,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 23,76 tỷ USD, tăng 2,1%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 6/2024 ước tính tăng 10,5%. Khu vực kinh tế trong nước tăng 16,6%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 8,3%.

Trong quý 2/2024, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 97,2 tỷ USD, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước và tăng 4,6% so với quý 1/2024.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 190,08 tỷ USD, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 53,39 tỷ USD, tăng 20,6%, chiếm 28,1% tổng kim ngạch xuất

Việt Nam có 29 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 91,4% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 7 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 65,6%).

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 6 tháng đầu năm, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 2,29 tỷ USD, chiếm 1,2%; nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 166,79 tỷ USD, chiếm 87,7%; nhóm hàng nông sản, lâm sản ước đạt 16,64 tỷ USD, chiếm 8,8%; nhóm hàng thủy sản ước đạt 4,36 tỷ USD, chiếm 2,3%.

Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 5/2024 sơ bộ đạt 32,72 tỷ USD, thấp hơn 1,1 tỷ USD so với số ước tính.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 6/2024 ước đạt 30,15 tỷ USD, giảm 7,9% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 10,95 tỷ USD, giảm 8,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 19,20 tỷ USD, giảm 7,2%.

So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 6/2024 tăng 13,1%. Khu vực kinh tế trong nước tăng 15,5% và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 11,8%.

Trong quý 2/2024, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 93,4 tỷ USD, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước và tăng 9,7% so với quý 2/2024.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong 6 tháng đầu năm ước đạt 178,45 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực kinh tế trong nước đạt 65,74 tỷ USD, tăng 22,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 112,71 tỷ USD, tăng 14,1%.

Trong đó, có 33 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 88,1% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 5 mặt hàng nhập khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 50,2%).

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu, nhóm hàng tư liệu sản xuất ước đạt 167,73 tỷ USD, chiếm 94% gồm nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 46%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 48%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng ước đạt 10,72 tỷ USD, chiếm 6%.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 54,3 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 67 tỷ USD.

thi-truong-9179.jpg
Nguồn: Tổng cục Thống kê

Tính chung 2 quý đầu năm 2024, xuất siêu sang Hoa Kỳ ước đạt 47,2 tỷ USD, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU ước đạt 17 tỷ USD, tăng 18,5%; xuất siêu sang Nhật Bản 952 triệu USD, tăng 2,8%.

Đồng thời, nhập siêu từ Trung Quốc đạt 39,2 tỷ USD, tăng 67,9%; nhập siêu từ Hàn Quốc là 14 tỷ USD, tăng 4,9%; nhập siêu từ ASEAN 4,4 tỷ USD, tăng 9,8%.

Có thể bạn quan tâm