trạm thu phí

07:25, 26/09/2022

Chiều ngày 25/9, BOT Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã tiến hành thu phí thử nghiệm để tiến tới thu phí chính thức.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia