Siết chặt công tác kiểm tra, giám sát thu phí tại các trạm BOT

Tổng cục Đường bộ Việt Nam được yêu cầu tăng cường áp dụng các biện pháp khoa học để kiểm soát công tác thu phí sử dụng đường bộ của nhà đầu tư nhằm tránh thất thoát doanh thu.
Siết chặt công tác kiểm tra, giám sát thu phí tại các trạm BOT

Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) vừa có công văn số 1747/BGTVT – TC gửi các nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án và Tổng cục Đường bộ Việt Nam liên quan đến công tác quản lý vận hành, thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ và công tác kiểm tra giám sát thu tại các trạm BOT.

Cụ thể, Bộ GTVT yêu cầu các nhà đầu tư chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà nước và của hợp đồng dự án đối với việc quản lý thu, quản lý chi trong giai đoạn kinh doanh, khai thác và chuyển giao công trình dự án; xây dựng các giải pháp tăng cường quản lý nội bộ, kiểm tra, xử lý vi phạm, xử lý sự cố... để không xảy ra tiêu cực trong quá trình thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ; tăng cường tự kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định trong công tác thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ.

Các nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án BOT cũng phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương nơi đặt trạm thu phí để giữ gìn an ninh, trật tự trong quá trình thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ; đảm bảo an toàn, tránh ùn tắc giao thông, bảo đảm không xảy ra các hiện tượng tiêu cực, cản trở, gây phiền hà trong hoạt động thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ; xử lý kịp thời các hành vi gian lận trong quá trình thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ.

Bên cạnh đó, các đơn vị này cũng sẽ phải nghiêm chỉnh chấp hành và phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai công nghệ thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức tự động không dừng tại các trạm thu phí theo chỉ đạo của Chính phủ đáp ứng đúng tiến độ yêu cầu.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam được Bộ GTVT yêu cầu thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong giai đoạn kinh doanh, khai thác và chuyển giao công trình dự án đối với các dự án BOT được giao quản lý cũng như chức năng quản lý nhà nước về hoạt động trạm thu phí trên hệ thống quốc lộ, đường cao tốc thuộc hệ thống đường Trung ương quản lý; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, thanh tra, kiểm tra việc hoạt động của trạm thu phí trên hệ thống đường bộ theo quy định của pháp luật, quy định tại Hợp đồng dự án để kịp thời phát hiện các tiêu cực và có hình thức xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có).

Cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành đường bộ cũng được yêu cầu tăng cường áp dụng các biện pháp, phương pháp khoa học để kiểm soát công tác thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ của nhà đầu tư nhằm tránh thất thoát doanh thu và quyết định theo thẩm quyền đối với việc tạm dừng thu, dừng thu khi phát hiện nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án vi phạm quy định của Hợp đồng dự án và quy định của pháp luật nhà nước.

Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về kết quả kiểm tra, giám sát công tác thu phí tại một số trạm thu phí BOT, vẫn còn xảy ra một số tồn tại như chưa tuân thủ chế độ báo cáo về lưu lượng và doanh thu theo nội dung quy định trong hợp đồng dự án và quy định của Bộ GTVT; chưa nâng cấp trang thiết bị để thực hiện việc lưu trữ các dữ liệu thu theo quy định; miễn, giảm phí dịch vụ sử dụng đường bộ chưa đúng đối tượng...

Cả nước hiện có 62 dự án BOT do Bộ GTVT quản lý, trong đó có 8 dự án đang tạm dừng thu phí. Tổng số thu phí năm 2021 là hơn 11.000 tỷ đồng, bao gồm doanh thu các dự án BOT trong quý I hơn 3.300 tỷ đồng; quý II là hơn 3.140 tỷ đồng; quý III là hơn 1.700 tỷ đồng và quý IV là gần 3.000 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm