UBND tỉnh Đồng Nai

15:35, 26/07/2021

UBND tỉnh Đồng Nai vừa chỉ đạo UBND H.Long Thành khẩn trương xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp mua bán, tặng cho bằng giấy tay tại dự án Sân bay quốc tế Long Thành.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia