UBND tỉnh Đồng Nai

14:43, 12/01/2022

Nguồn vốn của dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành đã được bố trí đủ. Tuy nhiên, công tác giải ngân nguồn vốn lại không đạt kế hoạch. Tỉnh Đồng Nai kiến nghị Chính phủ ứng vốn điều chỉnh dự án, sẽ quyết toán theo quy định.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia