UBND tỉnh Đồng Nai

09:10, 31/08/2022

Theo quy định về tách thửa, hợp thửa đất vừa được UBND tỉnh Đồng Nai ban hành, từ ngày 1/10, thửa đất sau khi tách phải đảm bảo diện tích tối thiểu là 60m2 với đất ở đô thị và 80m2 với đất ở nông thôn.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia