Địa ốc Sông Tiên được giao gần 123ha đất là khu du lịch Nhơn Phước

UBND tỉnh Đồng Nai vừa giao gần 123ha đất cho Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sông Tiên theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Địa ốc Sông Tiên được giao gần 123ha đất là khu du lịch Nhơn Phước
Địa ốc Sông Tiên được giao gần 123ha đất là khu du lịch Nhơn Phước

UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định thu hồi gần 123 ha đất do Công ty TNHH Thương mại xây dựng Nhật Quang thuộc một phần dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị du lịch Nhơn Phước tại cù lao Ông Cồn, xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch.

Quyết định nêu rõ, lý do thu hồi đất nhằm thực hiện theo quy định pháp luật về việc sử dụng đất đối với trường hợp Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Nhật Quang sáp nhập vào Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sông Tiên.

Sau khi thu hồi, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định giao phần đất vừa thu hồi trên cho Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sông Tiên. Hình thức giao đất theo diện Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Thời hạn sẽ theo tiến độ thực hiện dự án, sau khi hoàn thành đầu tư các công trình hạ tầng, Địa ốc Sông Tiên có trách nhiệm bàn giao toàn bộ phần diện tích đất trên cho địa phương quản lý, sử dụng theo đúng quy định.

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Địa ốc Sông Tiên thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định (nếu có) và sử dụng đất theo đúng ranh giới, diện tích, mục đích, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án. Đồng thời, chấp hành nghiêm chỉnh, các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Liên quan về dự án khu đô thị Nhơn Phước, tháng 10/2023, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định về việc kéo dài thời gian gia hạn sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sông Tiên.

Tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sông Tiên được kéo dài thời gian đã gia hạn thêm 310 ngày để triển khai thực hiện dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị du lịch Nhơn Phước với diện tích 204,7ha đất tại xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch.

Lý giải cho việc gia hạn, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, thời điểm kéo dài thời gian đã gia hạn tính từ ngành UBND tỉnh ký quyết định cho kéo dài thời gian gia hạn.

Trường hợp hết thời gian gia hạn để triển khai thực hiện dự án mà Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Sông Tiên chưa xây dựng công trình theo hồ sơ quy hoạch được phê duyệt, giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập thủ tục thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất.

Có thể bạn quan tâm