upcom

09:40, 05/07/2017

Chỉ sau 5 phiên giao dịch trên UpCoM, KienlongBank đã đăng kí bán ra 1 triệu cổ phiếu quỹ để lấy vốn kinh doanh. Với thị giá 11.700 đồng/CP, nhà băng này sẽ thu về khoảng 117 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia