USD

10:49, 05/11/2020

Đồng USD đã giảm xuống để giao dịch trong một phạm vi chặt chẽ hơn khi các nhà đầu tư chờ đợi kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia