vinaconex

16:09, 14/08/2020

Hơn 127 triệu cổ phiếu VCG vừa được giao dịch thỏa thuận giữa các nhà đầu tư nội với giá sàn 23.800 đồng/cp, tương đương hơn 3.000 tỷ đồng. Có ý kiến cho rằn, khả năng cao đây là giao dịch giữa các nhóm cổ đông nội bộ.

Vinaconex nới room ngoại lên 49%
14:13, 01/11/2019
Anh Minh
Thế "kiềng ba chân" tại Vinaconex
07:40, 03/01/2019
Quốc Trọng
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia