vinaconex

14:15, 05/10/2021

Sau khi phân phối hơn 36,2 triệu cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu hồi cuối tháng 8/2021, Vinaconex sẽ bán hơn 3 triệu cổ phiếu quỹ còn lại từ giữa tháng 11 tới.

Vinaconex nới room ngoại lên 49%
14:13, 01/11/2019
Anh Minh
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia