vốn đầu tư nước ngoài

10:19, 25/06/2021

Tính đến 20/6/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của dòng vốn FDI đạt 15,27 tỷ USD, bằng 97,4% so với cùng kỳ năm 2020. Vốn thực hiện của dự án FDI ước đạt 9,24 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng năm ngoái.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia