vốn hóa

Thứ năm lúc 15:25

Trong tháng 11, thị trường chứng khiến vốn hóa doanh nghiệp trên sàn chứng khoán thay đổi liên tục. Điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến thứ hạng của các doanh nghiệp.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia