xử lý nợ xấu

17:30, 31/08/2022

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yếu cầu Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục triển khai đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu.

Cảnh báo rủi ro lạm phát trong năm 2022
09:35, 15/11/2021
Ngọc Diệp
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia