Hơn 21 triệu cổ phiếu CLG của CotecLand chính thức bị “rời sàn” HoSE từ 22/4

Cổ phiếu CLG của CTCP Đầu tư và Phát Triển Nhà Đất Cotec (Mã chứng khoán: CLG – sàn HOSE) rơi vào trường hợp hủy niêm yết bắt buộc.
Hơn 21 triệu cổ phiếu CLG của CotecLand chính thức bị “rời sàn” HoSE từ 22/4

Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM vừa công bố quyết định hủy niêm yết cổ phiếu. Theo đó, toàn bộ 21,15 triệu cổ phiếu CLG của CTCP Đầu tư và phát triển nhà đất Cotec (CotecLand) sẽ bị hủy niêm yết trên HoSE từ 22/4/2021.

Nguyên nhân hủy niêm yết do lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2020 vượt quá vốn điều lệ thực góp. Cụ thể, trong báo cáo kiểm toán năm 2020 có lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là âm 284,85 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính tới 31/12/2020 là âm 485,97 tỷ đồng.

Như vậy, tổng số lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2020 đã vượt quá vốn điều lệ của công ty (Vốn điều lệ của CLG là 211,5 tỷ đồng).

Đồng thời, đơn vị kiểm toán đã từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của CLG liên quan đến các nội dung: Khoảng phải thu và phải trả của công ty; hàng tồn kho; tài sản cố định, đầu tư tài chính dài hạn; nợ tiềm năng; chi tiết vốn góp của chủ sở hữu; khả năng hoạt động kinh doanh liên tục.

Trước đó cổ phiếu CLG của CotecLand đã bị tạm ngừng giao dịch từ 23/12/2020 do công ty đã tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.

Trước đó, ngày 7/12/2020 Giao dịch chứng khoán TP. HCM đã có công văn nhắc nhở CotecLand về việc chậm nộp BCTC riêng và hợp nhất quý 2/2020, BCTC riêng và hợp nhất soát xét bán niên năm 2020 và BCTC riêng và hợp nhất quý 3/2020 và thông báo khả năng cổ phiếu bị đưa vào diện bị tạm ngừng giao dịch.

Đến ngày 16/12/2020, HOSE đã đưa cổ phiếu CLG vào diện tạm ngừng giao dịch do Công ty tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt vào ngày 19/03/2018.

CotecLand niêm yết trên HoSE từ năm 2010. Trong BCTC hợp nhất quý 1 năm 2020, công ty không phát sinh doanh thu hoạt động và lỗ ròng hơn 1,9 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2020, CLG hiện đang bị cục thuế TP. HCM cưỡng chế việc nộp thuế với số tiền nợ thuế lâu năm hơn 22,6 tỷ đồng. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp chậm nộp đến ngày 31/03/2020 là gần 6,5 tỷ đồng. Ngoài ra Tập đoàn có khoản vay và nợ thuê tài chính với số tiền hơn 70 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm