Hơn 3.000 dự án chậm triển khai tại 48 tỉnh, thành phố

Hơn 3.000 dự án chậm triển khai tại 48 tỉnh, thành phố

Bộ trưởng Tài nguyên & Môi trường Trần Hồng Hà vừa thừa ủy quyền của Thủ tướng ký báo cáo gửi Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi

Đối với công tác thanh kiểm tra trong lĩnh vực đất đai, theo báo cáo của Chính phủ, giai đoạn từ năm 2015 đến 2018, toàn ngành Tài nguyên & Môi trường đã tiến hành hơn 2.300 cuộc; kiến nghị xử lý thu hồi diện tích 22.362 ha đất.

Theo số liệu báo cáo của 48 tỉnh, thành phố, có 3.088 dự án công trình chậm triển khai thực hiện với tổng diện tích 80.453,2 ha.

Trong số này, có 2.067 dự án đã có quyết định giao, cho thuê đất nhưng không sử dụng đất quá 12 tháng hoặc chậm tiến độ quá 24 tháng với tổng diện tích là 60.332,1 ha; 732 dự án với diện tích là 7.488 ha đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư nhưng chậm làm thủ tục giao đất, thuê đất để triển khai thực hiện dự án và 289 dự án với diện tích 12.632,9 đã có quyết định, thông báo thu hồi đất để giao đất đã lâu nhưng không thực hiện.

Quảng cáo

Kết quả xử lý vi phạm tại 38/48 tỉnh cho thấy đã thực hiện xử lý 1.336 dự án chậm triển khai với tổng diện tích 22.707,9 ha. Trong đó: thu hồi đất của 309 dự án với diện tích 9.033,5 ha; gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng 195 dự án với diện tích 798,5 ha; ngoài ra còn hủy bỏ quyết định hoặc thông báo thu hồi đất để giao cho chủ đầu tư tại 100 dự án với diện tích 5.387.8 ha; thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư do chậm làm thủ tục giao đất 732 dự án với diện tích 7.488 ha.

Về công tác giải quyết khiếu nại, Chính phủ cho biết từ 2014 đến 2018, cả nước phát sinh hơn 340.000 đơn khiếu nại với trên 156.000 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan hành chính nhà nước (khiếu nại về đất đai chiếm trên 60% số này), trong đó đã giải quyết hơn 128.000 vụ việc (đạt 82,43%).

Qua giải quyết khiếu nại, các cơ quan hành chính nhà nước đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước, trả lại cho tập thể, công dân 1.398 tỷ đồng, 772 ha đất; kiến nghị xử lý vi phạm hành chính 1.538 người (đã xử lý 1.180 người), chuyển cơ quan điều tra 40 vụ, 36 đối tượng.

 

Có thể bạn quan tâm

Công ty Licogi 18.1 là công ty con của Licogi 18 vừa được tỉnh Quảng Ninh giao với diện tích 10,2ha để thực hiện dự án đầu tư xây dựng - kinh doanh hạ tầng khu dân cư tại TP Uông Bí.

Thứ hai, 14/06/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia