HOSE ngừng việc xem xét hồ sơ niêm yết của ngân hàng Kienlongbank

Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) sẽ ngừng việc xem xét hồ sơ niêm yết của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long (Kienlongbank). Trường hợp ngân hàng này nộp lại hồ sơ, HOSE thực hiện xem xét hồ sơ lại từ đầu.

Cụ thể, HOSE đã nhận được công văn số 39/2023/NHKL kèm theo Nghị Quyết Hội đồng Quản trị số 01/NQ-HĐQT của ngân hàng Kienlongbank về việc xin rút hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của ngân hàng.

Lý do ngân hàng Kienlongbank xin rút hồ sơ là do diễn biến thị trường chứng khoán chưa thuận lợi cho việc niêm yết cổ phiếu và lợi ích của cổ đông.

Như vậy, HOSE sẽ ngừng việc xem xét hồ sơ niêm yết của ngân hàng Kienlongbank. Trường hợp ngân hàng nộp lại hồ sơ, Sở sẽ thực hiện xem xét hồ sơ lại từ đầu.

Kienlongbank
Tổng dư nợ tín dụng đạt hơn 45.498 tỷ đồng, tăng 16,12% so với năm trước

Về tình hình kinh doanh, tính riêng quý 4/2022, tổng thu nhập của Kienlongbank tăng 196,9 tỷ đồng, tương đương tăng 37,14% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nhập lãi thuần tăng 140,5 tỷ đồng (tương ứng tăng 33,99% so với cùng kỳ) và lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 86,6 tỷ đồng (tương ứng tăng 114,30% so với cùng kỳ).

Sau khi khấu trừ chi phí, quý 4 ngân hàng Kienlongbank ghi nhận 168,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 28,2% so với quý 4 năm 2021. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 134,6 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2022, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng Kienlongbank tăng 294,4 tỷ đồng, tăng 12,70% so với năm trước. Trong đó chủ yếu do thu nhập lãi thuần tăng 160,6 tỷ đồng, tăng 8,32% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 140,4 tỷ đồng, tức tăng 54,92% so với năm trước.

Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng Kienlongbank đạt 682 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 555 tỷ.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản hợp nhất của KienlongBank đạt gần 85.760 tỷ đồng. Tổng dư nợ tín dụng đạt hơn 45.498 tỷ đồng, tăng 16,12% so với năm trước. Tỷ lệ nợ xấu là 1,18%.

Như vậy, so với báo cáo tài chính năm 2021 thì ngân hàng này không có quá nhiều biến động. Năm 2021, ngân hàng Kienlongbank đã phải giải trình biến động lợi nhuận hợp nhất đã kiểm toán, khi lợi nhuận sau thuế tăng gần 644 tỷ đồng, tương đương tăng 509,79%.

Lúc đó, ngân hàng này lý giải do tổng thu nhập tăng lên 1.077 tỷ đồng, tương đương trăng 86,8%. Trong đó, chủ yếu do thu nhập thuần tăng 978 tỷ đồng (tăng 102,7%) và lãi thuần dịch vụ tăng 168 tỷ đồng (tăng 193,9%).

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu KLB của ngân hàng đang giao dịch ở mức 12.200 đồng/cổ phiếu

Có thể bạn quan tâm