Lãi suất huy động ngân hàng Agribank tháng 3/2023 vẫn ổn định, cao nhất 7,4%/năm

Bước sang tháng mới, biểu lãi suất của ngân hàng Agribank được triển khai cho khách hàng cá nhân không có sự điều chỉnh mới. Theo đó, phạm vi lãi suất huy động vốn vẫn đang được duy trì trong khoảng 4,9% - 7,4%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ...
Lãi suất huy động ngân hàng Agribank tháng 3/2023 vẫn ổn định, cao nhất 7,4%/năm

Tại thời điểm khảo sát vào ngày 2/3, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa cập nhật biểu lãi suất huy động vốn trong tháng này. Hiện tại, biểu lãi suất vẫn được ấn định từ 4,9%/năm đến 7,4%/năm, lần lượt áp dụng cho các kỳ hạn kéo dài từ 1 tháng đến 24 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Trong đó, các kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng vẫn được ngân hàng Agribank áp dụng mức lãi suất không đổi là 4,9%/năm.

Những khoản tiết kiệm có kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng sẽ được ấn định chung một mức lãi suất là 5,4%/năm.

Hiện tại, 6,1%/năm hiện đang là mức lãi suất tiền gửi được triển khai cho các kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng.

Khách hàng khi gửi tiền tại ngân hàng với các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên sẽ được hưởng mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng Agribank ở thời điểm này là 7,4%/năm.

Nếu khách hàng chọn gửi tiền không kỳ hạn hoặc tiền gửi thanh toán thì sẽ được hưởng lãi suất cực thấp chỉ 0,5%/năm.

lãi suất tiết kiệm ngân hàng Agribank
Nguồn: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)

Trong tháng 3, ngân hàng Agribank cũng không có sự điều chỉnh mới cho biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm của khách hàng doanh nghiệp. Phạm vi lãi suất huy động vốn tiếp tục ổn định trong khoảng 4,6%/năm - 6,2%/năm, lãi cuối kỳ.

Trong đó, mức lãi suất 4,6%/năm tiếp tục được triển khai cho các kỳ hạn từ 1 tháng và 2 tháng. 

Những khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng sẽ được ngân hàng Agribank triển khai lãi suất huy động vốn là 5,1%/năm. 

Khách hàng khi gửi tiền với kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng sẽ được hưởng lãi suất không đổi là 5,8%/năm. 

Mức lãi suất tiền gửi cao nhất được ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp là 6,2%/năm với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. 

Trong trường hợp, khách hàng chọn gửi tiền không kỳ hạn hoặc và tiền gửi thanh toán trong tháng này thì sẽ được hưởng cùng một mức lãi suất là 0,5%/năm. 

biểu lãi suất của ngân hàng Agribank được triển khai cho khách hàng cá nhân không có sự điều chỉnh mới. Theo đó, phạm vi lãi suất huy động vốn vẫn đang được duy trì trong khoảng 4,9% - 7,4%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ...
Nguồn: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)

Có thể bạn quan tâm