Lãi suất tiền gửi ngân hàng Vietinbank cao nhất 7,4%/năm trong tháng 3/2023

Tại thời điểm khảo sát, ngân hàng VietinBank vẫn duy trì biểu lãi suất tiết kiệm không đổi so với tháng trước. Hiện tại, mức lãi suất cao nhất được triển khai tại ngân hàng là 7,4%/năm, áp dụng cho khách hàng cá nhân, lĩnh lãi cuối kỳ...

Khảo sát ngày 2/3, lãi suất Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) áp dụng cho tiền gửi của khách hàng cá nhân tiếp tục được triển khai trong khoảng 4,9%/năm đến 7,4%/năm, không thay đổi so với tháng trước.

Khách hàng gửi tiết kiệm tại kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng sẽ được nhận lãi suất là 4,9%/năm. Còn với thời gian gửi từ 3 tháng đến dưới 6 tháng, lãi suất huy động cùng ghi nhận ở mức 5,4%/năm.

VietinBank duy trì lãi suất không đổi 6%/năm, niêm yết cho những khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng cho đến dưới 12 tháng.

Khi đăng ký gửi tiết kiệm tại kỳ hạn từ 12 tháng đến 36 tháng và từ 36 tháng trở lên, khách hàng sẽ được nhận lãi suất là 7,4%/năm. Đây đồng thời cũng là mức lãi suất ngân hàng cao nhất mà ngân hàng VietinBank đang triển khai ở thời điểm này.

Nếu khách hàng gửi tiền với kỳ hạn ngắn dưới 1 tháng sẽ được nhận lãi suất thấp ở mức 0,2%/năm. Đối với lãi suất không kỳ hạn, ngân hàng VietinBank đang triển khnai ở mức cực thấp là 0,1%/năm.

Lãi suất tiền gửi ngân hàng Vietinbank cao nhất 7,4%/năm trong tháng 3/202
Nguồn: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank)

Cũng trong tháng này, khung lãi suất được áp dụng cho khách hàng tổ chức, doanh nghiệp vẫn ổn định trong khoảng 4,6 - 6,2%/năm, nhận lãi cuối kỳ.

Cụ thể, tại kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 3 tháng ngân hàng niêm yết lãi suất là 4,6%/năm. Ở kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng, lãi suất huy động ghi nhận được là 5,1%/năm. Còn với khách hàng gửi tại kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng sẽ được nhận lãi suất tương ứng là 5,7%/năm.

Khách hàng doanh nghiệp sẽ được nhận lãi suất cao nhất là 6,2%/năm khi đăng ký gửi tiền tại kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.

Lãi suất áp dụng cho tiền gửi dưới 1 tháng và lãi suất không kỳ hạn của phân khúc khách hàng này cùng được ấn định ở mức 0,2%/năm.

Có thể bạn quan tâm