Lãi suất tiết kiệm ngân hàng ACB tháng 3/2023 giảm nhẹ, cao nhất chỉ còn 9,5%

Khảo sát vào đầu tháng 3/2023 cho thấy, biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến tại ngân hàng ACB điều chỉnh giảm nhẹ tại một vài kỳ hạn, nhưng vẫn duy trì lãi suất không đổi cho hình thức tiết kiệm truyền thống...
Lãi suất tiết kiệm ngân hàng ACB tháng 3/2023 giảm nhẹ, cao nhất chỉ còn 9,5%

Trong tháng 3/2023, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) vẫn duy trì biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm truyền thống từ 5,5%/năm đến 9,5%/năm dành cho khách hàng cá nhân khi tham gia gửi tiền từ 1 tháng đến 36 tháng. Lãi suất này khách hàng sẽ được nhận vào cuối kỳ khi đến hạn tất toán của sổ tiết kiệm.

Trong đó tiền gửi niêm yết tại kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng ghi nhận được lần lượt là 5,5%/năm, 5,6%/năm và 5,7%/năm. Tiếp đó khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 4 tháng và 5 tháng sẽ được nhận cùng lãi suất ở mức 6%/năm.

Lãi suất ngân hàng triển khai cho khoản tiền gửi kỳ hạn 6 tháng là 7%/năm và kỳ hạn 9 tháng là 7,2%/năm. Còn tại kỳ hạn gửi phổ biến là 12 tháng, ngân hàng ACB đang huy động vốn với lãi suất là 7,4%/năm.

Ngân hàng cũng tiếp tục triển khai lãi suất ở mức 8,7%/năm đối với các khoản tiền gửi thông thường tại kỳ hạn 13 tháng. Đặc biệt với số tiền gửi từ 100 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn này, ngân hàng ACB áp dụng ở mức lãi suất cao nhất lên đến 9,5%/năm.

Đối với kỳ hạn gửi dài hơn từ 15 tháng đến 36 tháng cùng được áp dụng lãi suất tiết kiệm là 8,1%/năm, không đổi so với trước.

Ngân hàng ACB cũng triển khai các kỳ hạn siêu ngắn từ 1 đến 3 tuần với lãi suất cố định trong nhiều tháng nay là 1%/năm.

Trong tháng 3/2023, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) vẫn duy trì biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm truyền thống từ 5,5%/năm đến 9,5%/năm dành cho khách hàng cá nhân tham gia gửi tiền từ 1 tháng đến 36 tháng. Lãi suất này khách hàng sẽ được nhận vào cuối kỳ khi đến hạn tất toán của sổ tiết kiệm. Trong đó tiền gửi niêm yết tại kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng ghi nhận được lần lượt là 5,5%/năm, 5,6%/năm và 5,7%/năm. Tiếp đó khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 4 tháng và 5 tháng sẽ được nhận cùng lãi suất ở mức 6%/năm. Lãi suất ngân hàng triển khai cho khoản tiền gửi kỳ hạn 6 tháng là 7%/năm và kỳ hạn 9 tháng là 7,2%/năm. Còn tại kỳ hạn gửi phổ biến là 12 tháng, ACB đang huy động vốn với lãi suất là 7,4%/năm. Ngân hàng cũng tiếp tục triển khai lãi suất ở mức 8,7%/năm đối với các khoản tiền gửi thông thường tại kỳ hạn 13 tháng. Đặc biệt với số tiền gửi từ 100 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn này, ngân hàng ACB áp dụng ở mức lãi suất cao nhất lên đến 9,5%/năm. Đối với kỳ hạn gửi dài hơn từ 15 tháng đến 36 tháng cùng được áp dụng lãi suất tiết kiệm là 8,1%/năm, không đổi so với trước. Ngân hàng ACB cũng triển khai các kỳ hạn siêu ngắn từ 1 đến 3 tuần với lãi suất cố định trong nhiều tháng nay là 1%/năm. Bên cạnh hình thức lĩnh lãi vào cuối kỳ, khách hàng cũng có thể tham gia gửi tiết kiệm và nhận lãi theo quý, nhận lãi hàng tháng và nhận lãi trước với lãi suất hấp dẫn lên đến 9,05%/năm. Ngân hàng ACB tiếp tục triển khai lãi suất thưởng bậc thang cho các khoản tiền gửi kỳ hạn 1 - 12 tháng. Cụ thể, với số tiền từ 200 triệu đến dưới 1 tỷ đồng được cộng thêm 0,1 điểm phần trăm; số tiền từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng được cộng thêm 0,15 điểm phần trăm; từ 5 tỷ đồng trở lên được cộng thêm 0,2 điểm phần trăm lãi suất ngân hàng. Trong tháng này, ngân hàng ACB đã điều chỉnh biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến theo xu hướng giảm ở một số kỳ hạn. Tiền gửi online lĩnh lãi cuối kỳ tại ACB chỉ áp dụng cho kỳ hạn từ 1 tháng đến 12 tháng. Lãi suất niêm yết cho sản phẩm tiết kiệm này dao động từ 5,8%/năm đến 8,9%/năm và được phân chia thành 4 hạn mức tiền gửi khác nhau. Cụ thể , các khoản tiền gửi từ 5 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 6 - 12 tháng sẽ được nhận lãi suất 8,9%/năm, thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ tháng trước. Trường hợp khách hàng chỉ có nhu cầu gửi online trong thời gian ngắn 1 - 3 tuần thì lãi suất ngân hàng được ấn định ở mức 1%/năm.
Nguồn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) 

Bên cạnh hình thức lĩnh lãi vào cuối kỳ, khách hàng cũng có thể tham gia gửi tiết kiệm và nhận lãi theo quý, nhận lãi hàng tháng và nhận lãi trước với lãi suất hấp dẫn lên đến 9,05%/năm.

Ngân hàng ACB tiếp tục triển khai lãi suất thưởng bậc thang cho các khoản tiền gửi kỳ hạn 1 - 12 tháng. Cụ thể, với số tiền từ 200 triệu đến dưới 1 tỷ đồng được cộng thêm 0,1 điểm phần trăm; số tiền từ 1 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng được cộng thêm 0,15 điểm phần trăm; từ 5 tỷ đồng trở lên được cộng thêm 0,2 điểm phần trăm lãi suất ngân hàng.

Trong tháng này, ngân hàng ACB đã điều chỉnh biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến theo xu hướng giảm ở một số kỳ hạn. Tiền gửi online lĩnh lãi cuối kỳ tại ACB chỉ áp dụng cho kỳ hạn từ 1 tháng đến 12 tháng. Lãi suất niêm yết cho sản phẩm tiết kiệm này dao động từ 5,8%/năm đến 8,9%/năm và được phân chia thành 4 hạn mức tiền gửi khác nhau.

Cụ thể, các khoản tiền gửi từ 5 tỷ đồng trở lên tại kỳ hạn 6 - 12 tháng sẽ được nhận lãi suất 8,9%/năm, thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ tháng trước.

Trường hợp khách hàng chỉ có nhu cầu gửi online trong thời gian ngắn 1 - 3 tuần thì lãi suất ngân hàng được ấn định ở mức 1%/năm.

lãi suất huy động ACB
Nguồn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) 

Có thể bạn quan tâm