Licogi 13 sẽ thu 20 tỷ từ chuyển nhượng vốn tại Twitter Beans Coffee

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi 13 (mã LIG, sàn HNX) đã ra Nghị quyết số 11/2016/NQ-LICOGI 13-HĐQT về việc Thông qua việc chuyển nhượng 70% số cổ phần Công ty đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần
Licogi 13 sẽ thu 20 tỷ từ chuyển nhượng vốn tại Twitter Beans Coffee
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Licogi 13 (mã LIG, sàn HNX) đã ra Nghị quyết số 11/2016/NQ-LICOGI 13-HĐQT về việc Thông qua việc chuyển nhượng 70% số cổ phần Công ty đang nắm giữ tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Nhà hàng Những hạt Cà phê nói chuyện (Twitter Beans Coffee).
Tổng số cổ phần chuyển nhượng 840.000 cổ phần, đơn giá chuyển nhượng là 23.600 đồng/cổ phần. Theo đó, thương vụ này dự kiến sẽ đem về cho Licogi 13 khoản tiền mặt trị giá 19.824.000.000 đồng. Số cổ phần trên tương đương 70% số cổ phần Licogi 13 đang nắm giữ tại Twitter Beans Coffee. Trước khi thực hiện thương vụ chuyển nhượng này, Licogi 13 sở hữu 1,2 triệu cổ phiếu, tương ứng với 40% cổ phần tại Twitter Beans Coffee. Mức giá tại thời điểm công ty mua vào là 10.000 đồng/cổ phiếu. Theo đó, thương vụ chuyển nhượng này sẽ đem lại cho Licogi 13 một khoản lợi nhuận từ hoạt động tài chính, hạch toán vào kết quả lợi nhuận quý II/2016. Công ty Cổ phần Dịch vụ Nhà hàng Những hạt Cà phê nói chuyện có vốn điều lệ 30 tỷ đồng, đây là đơn vị vận hành chuỗi cửa hàng cà phê Twitter Beans Coffee. Twitter Beans Coffee hiện đang có 6 cửa hàng tại Hà Nội, là chuỗi nhà hàng đồ uống bao gồm hệ thống dịch vụ nhà hàng, cửa hàng tiện ích, cửa hàng kinh doanh đồ ăn nhanh và cà phê Twitter Beans. Twitter Beans Coffee hiện cũng là chủ sở hữu khu đất gần 2 ha tại Khu Dịch vụ tổng hợp - Khu công nghệ cao Hòa Lạc - huyện Thạch Thất - thành phố Hà Nội. Dự án đã được giao đất và cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 2016 vừa qua, Licogi 13 đã quyết định không hạn chế tỷ lệ vốn sở hữu của cổ đông nước ngoài (mở “room” lên 100%). Đại hội đã ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp cho phù hợp với quy định của pháp luật về quy định sở hữu của cổ đông nước ngoài. Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 cũng đã được Đại hội thông qua, Licogi 13 dự kiến doanh thu 2016 đạt 1.350 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến gần 89,5 tỷ đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến 10%. Mới đây, Hội đồng quản trị Licogi 13 cũng đã đã ra nghị quyết số 10/2016/NQ-LICOGI 13-HĐQT về việc thanh toán nốt cổ tức năm 2015 (5%) và tạm ứng cổ tức 2016 (5%) bằng tiền mặt. Thời gian thực hiện chi trả dự kiến là ngày 9/11/2016, thời gian chốt quyền cùng thời gian chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu đợt phát hành tăng vốn năm 2016 (27/06/2016).
Chí Tín

Có thể bạn quan tâm