Loạt sai phạm trong đầu tư xây dựng khu công nghiệp Mai Sơn

Thanh tra tỉnh Sơn La đã kiểm tra và chỉ ra nhiều sai phạm tại 3 hạng mục trong khu công nghiệp Mai Sơn do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La làm chủ đầu tư…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nhiều hạng mục trong khu công nghiệp Mai Sơn chậm tiến độ, có sai phạm
Nhiều hạng mục trong khu công nghiệp Mai Sơn chậm tiến độ, có sai phạm

Thanh tra tỉnh Sơn La đã ban hành Kết luận số 09/KL-TTr về thanh tra trách nhiệm Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La và các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc đầu tư xây dựng các khu công nghiệp.

Theo đó, Thanh tra tỉnh đã kiểm tra 3 hạng mục là hệ thống đường giao thông; hệ thống cấp nước; hệ thống xử lý nước thải tập trung của dự án khu công nghiệp Mai Sơn do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư 3 hạng mục này hơn 172,6 tỷ đồng, đang triển khai giai đoạn 1, nhà thầu xây lắp là Công ty TNHH Một thành viên Hồng Kông Sơn La.

Trong quá trình kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước đã tiến hành kiểm toán toàn bộ dự án. Trên cơ sở kế thừa kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước cho thấy, công tác giải phóng mặt bằng khu công nghiệp Mai Sơn còn chậm, nhiều thời điểm còn đình trệ và chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Cụ thể, còn 17,9/63,7 ha chưa giải phóng mặt bằng, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án đã được phê duyệt.

Đáng chú ý, hạng mục đường giao thông đang thi công dở dang tuyến CN4 và các hạng mục phụ trợ; tuyến CN5 chưa thi công. Bên cạnh đó, hạng mục nước sinh hoạt đang thi công dở dang phần san nền khu xử lý, tuyến ống cấp nước nội bộ khu công nghiệp; hệ thống xử lý nước thải chưa đấu nối được với hệ thống đường ống thu gom do chưa giải phóng được mặt bằng.

Quá trình chấp hành trình tự, thủ tục quản lý đầu tư xây dựng còn thiếu văn bản thông báo của bên nhận thầu và bên giao thầu về quyền và trách nhiệm của người đại diện để quản lý thực hiện hợp đồng.

Cùng với đó là thiếu báo cáo bằng văn bản với chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng; nhật ký thi công chưa đầy đủ theo quy định.

Công tác khảo sát địa hình, địa chất của gói thầu chưa chính xác dẫn đến quá trình thi công phải điều chỉnh phát sinh một số hạng mục, phần việc. Công tác lập dự toán còn sai sót, chưa chính xác, sai tăng khối lượng so với hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

Hơn nữa, bên nhận thầu không lập tiến độ chi tiết thực hiện hợp đồng trình bên giao thầu chấp thuận để thực hiện theo quy định. Hợp đồng xây lắp chưa quy định mức thu hồi tạm ứng cụ thể qua từng lần thanh toán; không quy định rõ số lần thanh toán, giai đoạn thanh toán theo quy định.

Hồ sơ thiết kế dự toán, hồ sơ trúng thầu có một số hạng mục, phần việc dự toán, dự thầu sai tăng khối lượng; trong quản lý thi công có một số hạng mục, phần việc thi công thiếu khối lượng theo hồ sơ thiết kế.

Tuy nhiên, quá trình nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành chủ đầu tư và các bên có liên quan chưa kiểm soát triệt để, vẫn còn một số khối lượng nghiệm thu theo khối lượng trúng thầu, khối lượng trong hợp đồng. Dẫn đến đã nghiệm thu, thanh toán sai tăng so với khối lượng thi công hoàn thành, số tiền hơn 422,5 triệu đồng.

Đáng chú ý, năm 2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La không thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đầu tư, việc thực hiện các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi của nhà đầu tư.

Thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực cho thấy, trong 4 năm từ 2020-2023 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La có một số tồn tại, hạn chế.

Thứ nhất, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La xây dựng kế hoạch phòng chi năm 2022 chưa cụ thể theo yêu cầu của UBND tỉnh, chỉ liệt kê các nội dung cần thực hiện, không cụ thể hoá các nội dung cần triển khai…

Thứ hai, quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm Dịch vụ, tư vấn và hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tỉnh Sơn La, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý) quy định việc sử dụng Quỹ phúc lợi phải đề xuất với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La là không đúng quy định.

Bên cạnh đó, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với vị trí kế toán khi đã quá thời hạn định kỳ chuyển đổi theo Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018.

Thanh tra tỉnh Sơn La xác định Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La chịu trách nhiệm chung đối với các tồn tại, hạn chế. Yêu cầu Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sơn La giảm trừ trong quá trình cấp phát, thanh toán và quyết toán các hạng mục công trình.

Đồng thời, Ban quản lý phải giảm trừ thuế VAT các nhà thầu đã nộp ngân sách Nhà nước theo khối lượng sai phạm, tổng số tiền 422,5 triệu đồng; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến tồn tại, hạn chế, sai phạm theo quy định.

Có thể bạn quan tâm