Năm 2021, Petrolimex muốn thoái vốn tại PG Bank

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (MCK: PLX) vừa công bố tài liệu Đại hội cổ đông năm 2021, dự kiến tổ chức ngày 26/4 tại Hà Nội.
Năm 2021, Petrolimex muốn thoái vốn tại PG Bank

Trong đó, nổi bật là vấn đề liên quan đến phương án thoái vốn trong lĩnh vực ngân hàng tại PG Bank; triển khai phương án giảm tỷ lệ vốn đầu tư trong lĩnh vực bảo hiểm tại PJICO.

Hiện Petrolimex đang sở hữu 40% vốn tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank, PGB). Tại ngày 31/12/2020, giá trị khoản đầu tư vào PG Bank theo phương pháp vốn chủ sở hữu là 1.572 tỷ đồng và giá trị hợp lý là 2.056 tỷ đồng.

Còn tại PJICO (PGI), Petrolimex đang nắm 40,95% vốn. Tính tới cuối năm 2020, giá trị khoản đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu là 606 tỷ đồng và giá trị hợp lý là 786,5 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 của Petrolimex, tại ngày 18/7/2019, HĐQT của Petrolimex đã phê duyệt phương án thoái vốn tại Pjico từ 40,95% vốn xuống 35,1% và khi có ý kiến của Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Thủ tướng Chính phủ, tập đoàn sẽ tiếp tục giữ hoặc thoái vốn theo quy định.

Ngoài ra, tại tài liệu này, doanh nghiệp còn trình cổ đông kế hoạch cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 12%.

Năm 2020, Petrolimex ghi nhận sản lượng xăng dầu xuất bán đạt gần 12,4 triệu m3, tấn, vượt 8% kế hoạch. Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 123.924 tỷ đồng, giảm 35% nhưng vẫn vượt 2% kế hoạch năm. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1.399 tỷ đồng, giảm 75% và hoàn thành 89% kế hoạch năm.

Năm 2021, doanh nghiệp dự kiến doanh thu là 135.200 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 3.360 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 9,1% và 140,2% so với thực hiện trong năm 2020. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng dự kiến cổ tức tối thiểu là 12% cho cổ đông.

Có thể bạn quan tâm