Năm 2023, vốn FDI "chảy" vào Việt Nam có thể đạt 38 tỷ USD

Năm 2023, vốn FDI

Cục đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo, năm nay, Việt Nam có thể thu hút 36 - 38 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (vốn FDI).

Năm 2022, vốn FDI đổ vào Việt Nam là 28 tỷ USD. Mục tiêu hút mạnh vốn FDI vào năm 2023 của Việt Nam tăng hơn 10 tỷ USD cho thấy một tham vọng khá lớn. 

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, các yếu tố quan trọng để các doanh nghiệp nước ngoài đổ vốn vào Việt Nam trong năm tới nằm ở: Kết quả tăng trưởng kinh tế trong năm 2022; nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo lập niềm tin với nhà đầu tư; khai thác có hiệu quả lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do. Ngoài ra, một yếu tố quan trọng là chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ.

Theo kế hoạch đã được Bộ Kế hoạch & Đầu tư đề ra, giai đoạn 2021-2030 sẽ thu hút vốn FDI sẽ hướng đến các dự án công nghệ cao, quản trị hiện đại, giá trị gia tăng cao và có tác động lan tỏa tích cực, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Cục Đầu tư nước ngoài dự tính, thu hút FDI năm 2023 có thể đạt 36-38 tỷ USD, còn vốn giải ngân đạt khoảng 22-23 tỷ USD.

Quảng cáo

Chiến lược hợp tác đầu tư nước ngoài giai đoạn 2021 - 2030 vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu và trình Thủ tướng Chính phủ cũng đề cập đến nhiề yếu tố và mục tiêu cụ thể như nâng cao hiệu quả, chất lượng toàn diện trong công tác thu hút, sử dụng vốn đầu tư nước ngoài.

Chiến lược còn đặt mục tiêu thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ mới, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa tích cực, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu; xây dựng và phát triển các trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm tài chính đạt tầm cỡ khu vực và quốc tế tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho giai đoạn tới.

Năm 2022, xét về cơ cấu vốn FDI, mặc dù vốn đầu tư đăng ký mới tuy giảm song số dự án đầu tư mới tăng, vốn đầu tư điều chỉnh cũng tăng so với cùng kỳ. Vốn FDI thực hiện tại Việt Nam đạt gần 22,4 tỷ USD, tăng 13,5% so với năm trước. Đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất trong 5 năm qua.

Cả nước có 36.278 dự án còn hiệu lực với tổng vốn FDI đăng ký trên gần 438,7 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt gần 274 tỷ USD, bằng 62,5% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Camera hiện trường đã ghi lại cảnh tượng chiếc xe tải bị lốc xoáy cuốn bay, lăn lóc như đồ chơi trên đường vào ngày 1/6 tại Phụ Tân, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Thứ sáu, 02/06/2023
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia