Ngân hàng ACB tự tin lợi nhuận năm 2023 vượt 20.000 tỷ, nợ xấu dưới 2%

Sáng ngày 13/4, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại TP.HCM…
ngân hàng ACB

Báo cáo tại đại hội, lãnh đạo ngân hàng ACB cho biết, trong năm 2022, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 17.114 tỷ đồng, tăng 43% so với năm 2021, hoàn thành 114% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE), đạt 26,49%, tăng 2,59 điểm phần trăm so với năm trước.

Kết thúc năm tài chính, tổng tài sản của ngân hàng ACB đạt 608 nghìn tỷ đồng, tăng 15,18% tăng. Dư nợ cho vay ở mức 414 nghìn tỷ, tăng 14,31%. Tỷ lệ nợ xấu ở khống chế ở ngưỡng 0,74%, giảm 0,03 điểm so với năm 2021. Về nguồn vốn, tính đến cuối năm 2022, tổng tiền gửi khách hàng của ACB là 414.000 tỷ đồng, tăng 8,96% so với năm trước. 

Sang quý 1/2023, lợi nhuận của ngân hàng ACB ước đạt 5.120 tỷ đồng, tăng 24% so cùng kỳ 2022 và đạt 26% so với kế hoạch cả năm; tăng trưởng huy động hợp nhất 2,1% so với cuối năm 2022; CAR là 13,1%.

Trong các chỉ tiêu tăng trưởng thì tăng trưởng tín dụng của ngân hàng ACB đến quý 1/2023 lại giảm 0,6%, nhưng theo ông Từ Tiến Phát, Tổng giám đốc ACB, điều này đã được ACB dự báo trước. Bởi với diễn biến khó khăn của nền kinh tế và đặc thù của ACB là ngân hàng bán lẻ nên việc sụt giảm tăng trưởng tín dụng là điều khó tránh trong quý 1/2023.

Tuy nhiên, dư nợ tăng trưởng tín dụng của ngân hàng đã dần hồi phục từ tháng 3/2023. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng ACB đến cuối quý 1/2023 vẫn được kiểm soát mức dưới 1%.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, ACB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 20.058 tỷ, tăng 17,2% so với năm 2022. Tổng tài sản đạt 668.788 tỷ đồng, tăng 10%. Tiền gửi và giấy tờ có giá đạt 495.836 tỷ, tăng 9,7%. Dư nợ cho vay đạt 453.836 tỷ, tăng 9,7%. Tỷ lệ nợ xấu khống chế dưới 2%.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, Hội đồng quản trị trình cổ đông thông qua việc chia cổ tức năm 2022 tổng tỷ lệ 25%, trong đó 15% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt.

Cụ thể, ACB dự kiến phát hành hơn 5 triệu cổ phiếu để chia cổ tức 2022 với tỷ lệ 15%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ và lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia (theo kết quả kiểm toán tại thời điểm 31/12/2022).

Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu sẽ không được phép chuyển nhượng quyền này. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được tự do chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3/2023. Sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu trả cổ tức, vốn điều lệ của ACB dự kiến tăng từ 33.774 tỷ đồng lên 38.840 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Hội đồng quản trị ngân hàng ACB sẽ có 9 thành viên, bao gồm 6 thành viên từ nhiệm kỳ cũ là ông Trần Hùng Huy, ông Nguyễn Thành Long, bà Đinh Thị Hoa, ông Hiep Van Vo, bà Đặng Thu Thủy, ông Đàm Văn Tuấn.

Ba thành viên mới bao gồm ông Đỗ Minh Toàn, Chủ tịch Chứng khoán ACBS; ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Tổng Giám đốc ACB và ông Trịnh Bảo Quốc, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn KCN Việt Nam.

Đối với Ban kiểm soát ACB, nhiệm kỳ 2023 - 2028 vẫn sẽ bao gồm ba thành viên trước đó là ông Huỳnh Nghĩa Hiệp, Trưởng Ban kiểm soát, bà Nguyễn Thị  Minh Lan và bà Hoàng Ngân là thành viên chuyên trách.

ngân hàng ACB
Trong phiên giao dịch chiều ngày 13/4, giá cổ phiếu ACB đang ghi nhận ở mức 24.950 đồng/cổ phiếu.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch chiều ngày 13/4, giá cổ phiếu ACB đang ghi nhận ở mức 24.950 đồng/cổ phiếu. Theo đó, vốn hóa trên thị trường vào khoảng 84.267 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm