Ngân hàng Nhà nước thanh tra đột xuất 11 ngân hàng về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, 11 ngân hàng đã bị thanh tra đột xuất và xử lý các vi phạm về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp…
Ngân hàng Nhà nước thanh tra đột xuất 11 ngân hàng về đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, bà Nguyễn Thị Hồng vừa có văn bản gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, trả lời kiến nghị cử tri về thanh tra, kiểm tra các ngân hàng trong phát hành, tư vấn và bảo lãnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã tiến hành thanh tra đột xuất và ban hành kết luận thanh tra hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp đối với 11 tổ chức tín dụng. Trên cơ sở kết quả thanh tra, cơ quan quản lý tiền tệ đã ban hành một số quyết định xử lý đối với các ngân hàng có hành vi vi phạm.

"Ngân hàng Nhà nước sẽ xử lý nghiêm các ngân hàng để xảy ra các vi phạm đã cảnh báo, ngân hàng chậm khắc phục sai phạm”, văn bản chỉ rõ.

Thống đốc NHNN bà Nguyễn Thị Hồng cho biết kết quả thanh tra và việc xử lý vi phạm góp phần đảm bảo việc chấp hành các quy định pháp luật trong đầu tư trái phiếu doanh nghiệp
NHNN cho biết kết quả thanh tra và xử lý vi phạm góp phần đảm bảo việc chấp hành các quy định pháp luật trong đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Theo Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, kết quả thanh tra và các biện pháp xử lý liên quan, góp phần phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm và các rủi ro có nguy cơ gây mất an toàn trong hoạt động, đồng thời đảm bảo việc chấp hành các quy định pháp luật trong đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.

Trong 2022, thanh tra, giám sát ngân hàng đã thanh, kiểm tra 1.420 cuộc, trong đó 1.034 cuộc theo kế hoạch và 385 cuộc kiểm tra đột xuất.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục thực thực hiện một số giải pháp để kiểm soát, hạn chế rủi ro với đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tín dụng. Đồng thời, sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật theo hướng nâng cao yêu cầu, chuẩn mực quản trị của tổ chức tín dụng khi đầu tư, nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp.

Tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động đầu tư trái phiếu doanh nghiệp, việc cung ứng các dịch vụ liên quan trái phiếu doanh nghiệp để có biện pháp ngăn ngừa, phát hiện kịp thời các rủi ro, vi phạm phát sinh; đồng thời thường xuyên cảnh báo, chấn chỉnh các ngân hàng với hoạt động này.

Về quy định đầu tư trái phiếu doanh nghiệp của các ngân hàng, theo bà Hồng, nhiều quy định đã được ban hành nhằm tạo hành lang pháp lý an toàn để kiểm soát hoạt động này.

Chẳng hạn, quy định về trường hợp không được cấp tín dụng, hạn chế cấp tín dụng (gồm cả đầu tư trái phiếu doanh nghiệp).

Hoạt động mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp được tính vào dư nợ tín dụng của một khách hàng, và người có liên quan khi xác định giới hạn cấp tín dụng.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng đưa ra quy định tổ chức tín dụng mua, bán trái phiếu doanh nghiệp phải có hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ và chỉ được mua khi có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%. Tổ chức tín dụng không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành có mục đích cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp, tăng quy mô vốn, góp vốn… Ngược lại, tổ chức tín dụng không được bán trái phiếu doanh nghiệp cho công ty con của mình.

Cùng với đó,  Ngân hàng Nhà nước còn cho biết đã chỉ thị cơ quan thanh tra giám sát, kiểm tra chặt chẽ hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, bảo đảm dòng vốn hướng vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên.

Có thể bạn quan tâm