NHNN sẽ ban hành Nghị định về Sandbox ngay trong năm 2021

NHNN sẽ ban hành Nghị định về Sandbox ngay trong năm 2021

Năm 2021, NHNN sẽ ban hành Nghị định về xây dựng Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng (Regulatory Fintech Sandbox).

Đây là một trong những hành động được NHNN ban hành để thực hiện Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng thời, sẽ rà soát, sửa đổi bổ sung cơ chế xác thực giao dịch theo hướng cân đối giữa xác thực khách hàng mạnh và trải nghiệm khách hàng xuyên suốt; Nghiên cứu rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định cho phép ứng dụng công nghệ số trong các giao dịch ngoại hối.

Năm 2021-2022, NHNN sẽ ban hành Nghị định thay thế nghị định 101/2012/NĐ-CP và các thông tư thay thế, sửa đổi, bổ sung về thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý giám sát hoạt động thanh toán, thanh toán xuyên biên giới.

Đồng thời, NHNN cũng rà soát, nghiên cứu đề xuất quy định về hoạt động cho vay để cho phép thực hiện bằng phương thức điện tử và tự động hóa toàn bộ quy trình cho vay của tổ chức tín dụng với khách hàng.

Quảng cáo

Bên cạnh đó, NHNN sẽ xây dựng, ban hành các tiêu chuẩn dữ liệu, tiêu chuẩn kỹ thuật ngành ngân hàng nhằm phục vụ kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu trong ngành ngân hàng và giữa ngành ngân hàng với các lĩnh vực khác.

Năm 2022, NHNN sẽ ban hành Thông tư hướng dẫn về Open API cũng như đưa ra các báo cáo nghiên cứu, rà soát quy định để cho phép ứng dụng các công nghệ số (điện toán đám mây, dữ liệu lớn, blockchain, trí tuệ nhân tạo, học máy…) vào hoạt động ngân hàng…

Giai đoạn 2021-2015, NHNN sẽ sửa đổi, bổ sung các vấn đề cần được Luật hóa để phù hợp thực tiễn và xu hương ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực ngân hàng; Xây dựng và trình Thủ tướng ban hành Đề án thanh toán không dùng tiền mặt…

Mục tiêu của NHNN là đưa ra kế hoạch đẩy mạnh hoạt động truyền thông, hiện đại hóa hạ tầng thanh toán và rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển đổi số ngân hàng hướng đến đổi mới toàn diện hoạt động quản lý của Ngân hàng Nhà nước theo hướng hiện đại, trên cơ sở ứng dụng và khai thác hiệu quả các thành tựu của cuộc CMCN 4.0, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, chỉ số về chuyển đổi số của Chính phủ.

Đồng thời phát triển các mô hình ngân hàng số, gia tăng tiện ích, trải nghiệm khách hàng và thực hiện mục tiêu tài chính toàn diện, phát triển bền vững trên cơ sở thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến trong quản trị điều hành và cung ứng sản phẩm, dịch vụ theo hướng tự động hóa quy trình, tối ưu hóa hoạt động nghiệp vụ.

 

Tin tức liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ngân hàng Nhà nước cử ông Phạm Quang Dũng Chủ tịch HĐQT Vietcombank làm người đại diện 40% phần vốn Nhà nước và là người đại diện vốn phụ trách chung tại Vietcombank kể từ ngày 17/9/2021.

Thứ năm, 23/09/2021
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia